Elektronika, tutoriale oraz artykuły.

Choć na blogu mathmed częściej staram się pisywać na medyczne tematy, okresowo pojawiają się też artykuły czysto elektroniczne lub informatyczne. Nadaję im formę recenzji lub tutorialu, aby ułatwić skorzystanie z tej wiedzy. 

Artykuły i tutoriale z elektroniki. 

Mikroprocesory AVR:

Procesory AVR z rodziny ATMEGA stanowią bardzo popularne urządzenia stosowane w automatyce i wielu projektach amatorskich. Swoją popularność zawdzięczają nietrudnemu programowaniu przez SPI, tanim i łatwo dostępnym programatorom, przyjaznemu środowisku AVR Studio, a także dostępnym peryferiom zawartym wewnątrz struktury pojedynczego układu. 

  • ATMEGA16 i sterowanie LCD na HD44780 Procesory AVR z rodziny ATMEGA może sterować wyświetlaczem alfanumerycznym. Jest dostępnych wiele bibliotek obsługujących ten popularny LCD. W tym miejscu omawiam i publikuję przykład zastosowania w formie gry.
  • 1-Wire w języku C 1-Wire to dość popularny standard obsługi urządzeń, które są 'zawieszone' na jednym przewodzie. Minusem tego sposobu komunikacji jest dość wolny interfejs, plusem oczywista przenośność, standaryzacja, minimalizm (jeden przewód), a także szeroka gama urządzeń z niego korzystająca. Warto zobaczyć, jak przy pomocy dowolnego procesora AVR zaprogramować komunikację w języku C.
  • Odczytanie danych z termometrów DS1820 na magistrali 1-Wire Kolejny artykuł dogłębnie opisujący sposób zaprogramowania i logikę połączenia na magistrali 1-Wire w języku C++. 
  • Pomiar temperatury z wielu termometrów na magistrali 1-Wire Gotowe i działające przykłady zastosowania biblioteki według opisanych w poprzednim artykule algorytmów komunikacji urządzeń na magistrali 1-Wire.
  • Fast PWM na mikrokontrolerze ATMEGA16 AVR.  Fast PWM to sposób sterowania jasnością diod w postaci modyfikowania wypełnienia szybkich przebiegów. 
  • Prosty program sterujący trzema diodami używając PWM Realnie działający przykład sterowania diodami LED przy pomocy PWM i procesora ATMEGA16.

Inne artykuły dotyczące elektroniki:

  • Źródło prądowe jako sposób zasilania diody LED w lampce RGB Zastosowanie źródła prądowego stanowi jedną z esencji elektroniki, istotne jest dla zbudowania nie tylko lampki RGB, ale też zrozumienia działania wielu narzędzi nowoczesnej medycyny
  • Elektroniczne monitorowanie roślin doniczkowych Bardzo kuszące jest wykorzystanie poznanej wiedzy z dziedziny elektroniki i programowania, dla celów monitorowania warunków hodowli roślin doniczkowych. NIewielkim nakładem pracy można też zautomatyzować swoją szklarnię lub przydomowy ogródek, jednocześnie zbierając wartościowe statystyki. 
  • Dlaczego nie oglądać gardła pacjenta latarką diodową ? Medyczna latarka diodowa nie zapewnia optymalnego źródła światła, dającego możliwość obejrzenia zmian zabarwienia błon śluzowych. Może to prowadzić do błędnej diagnozy. Dioda LED ma bardzo specyficzną charakterystykę widmową generowanego światła. Warto zobaczyć dlaczego tak jest. 
Jestem członkiem agregatora naukowego researchblogging.org